Orientačný cenník - ART studio G

3D vizualizácie - Grafické práce - Webdesign
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Orientačný cenník
Uvedený cenník má čisto orientačný charakter. Vzhľadom k tomu, že každá z objednávok je individuálna a rovnako aj požiadavky klientov na náročnosť a rozdielnu detailnosť jednotlivých prác, je aj cena za tieto práce odlišná. Klient má možnosť vybrať si medzi sumou za prácu, ako za celok, alebo nechať určenie ceny hodinovou sadzbou.

3D vizualizácie
Minimálna cena za celkovú vizualizáciu
50,00 Eur
Základná sadzba podľa celkovej plochy za každé podlažie (zahŕňa stavbu s priečkami a so zastrešením, názorné doplnenie prvkov interiéru a zariadenia z hotovej databázy)1,00 Eur / 1 m2
Podrobné doplnenie interiéru, alebo zariadenia (zahŕňa bežné objekty, ktoré je potrebné vymodelovať)
2,50 Eur / 1 m3
Jednoduché stavané oplotenie, brána, bránka, výplne.
1,00 Eur / 1 bm
Jednoduché doplnenie okolia a pozemku stavby
10,00 Eur
Následné neskoršie zmeny a úpravy vizualizácie sú účtované hodinovou sadzbou, prípadne dohodou
10,00 Eur / 1 hod.
ART studio G

Grafické práce
ART studio G
Hodinová sadzba10,00 Eur / 1 hod.
Minimálna cena za každú spracovanú stránku (letáky, katalógy, reklamné tabule a podobne)
30,00 Eur
Vypracovanie základnej šablóny pre tlač vizitiek15,00 Eur
Návrh loga vo vektorovej alebo bitmapovej grafike
30,00 Eur
Následné neskoršie grafické úpravy sú účtované hodinovou sadzbou
10,00 Eur / 1 hod.

Webové stránky
ART studio G
Hodinová sadzba10,00 Eur / 1 hod.
Minimálna cena za vytvorenie webovej stránky, alebo redizajn pôvodnej webovej stránky.
(zahŕňa návrh hlavičky a päty stránky, obsahovú časť prvej stránky a nastavenie responzívneho dizajnu)
Grafické práce použitých objektov pre vloženie na stránku v cene nie sú! Náročnejšie úpravy obrázkov, tvorba cenníkových tabuliek, reklamných banerov, návrh loga a podobne sú účtované samostatne, ako grafické práce.
50,00 Eur
Každá ďalšia webová stránka a podstránka (uloženie hotových fotografií, textovej časti a ostatného webového obsahu)10,00 Eur
Následné neskoršie úpravy webových stránok sú účtované hodinovou sadzbou
10,00 Eur / 1 hod.
Počet navštívení :
Webdesign ART studio G (2017)
Tel.: 0949 663 830
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky