3D vizualizácie exteriér a interiér - ART studio G

3D vizualizácie - Grafické práce - Webdesign
3D vizualizácie - Grafické práce - Webdesign
Prejsť na obsah
3D vizualizácie stavebných objektov, prevádzok, výstavných plôch a výrobných liniek

  V oblasti grafických služieb, sú mojim hlavným zameraním 3D vizualizácie stavebných objektov a technologických zariadenií.
Pre vytváranie vizualizácií používam špeciálny software 3D CAT Professional, určený hlavne pre tento druh grafickej práce. Výsledné možnosti grafického zobrazenia sú k dispozícii na stránke galérie mojich hotových prác (3D vizualizácií).
  Ponúkam vypracovanie 3D vizualizácií pre plánované stavebné zámery a rekonštrukcie obytných budov, návrhy drobných stavieb, stavebných úprav (interiér/exteriér) a podobne. Ako podklad pre vypracovanie vizualizácie môže byť projektová dokumentácia, plán pôdorysu a bočného pohľadu, alebo ručne zhotovený náčrt objektu s vyznačenými rozmermi. Fotografie sú veľkou výhodou pre čo najlepšie priblíženie sa realite.
  Formou externej spolupráce so stavebnými firmami, alebo predajcami montovaných a nízkoenergetických domov sa venujem aj prácam pre ponukové vizualizácie novostavieb, radových zástavieb a ponúkaných produktov.
3D Vizualizácia
Rodinné domy a rekonštrukcie

Vypracovanie grafických návrhov pre posúdenie stavby, vhodného dizajnu, architektúry, alebo predbežné znázornenie možnej prestavby častí objektu v prípade rozsiahlejších rekonštrukcií a podobne.
Výsledkom sú hotové obrázky v rozlíšení 1920x1080 bodov, ktoré sú vhodné na projekčné prezentovanie návrhu, alebo priamu tlač.
Štandardne sú dodávané štyri 3D obrázky, prípadne pôdorys vyhotoveného návrhu.
Na požiadavku klienta je možné vyhotoviť aj viac 3D pohľadov z rôznych uhlov, prípadne bočné rezy celým objektom, alebo jeho časťami v 2D grafike (bočný pohľad, alebo pôdorys).
3D Vizualizácia
Garáže, verandy, prístrešky, bazény a iné drobné stavby

Ak potrebujete riešiť dodatočnú dostavbu ostatných menších objektov na Vašom pozemku a nie ste si istý, či je požadovaná stavba vhodná, prípadne či nebude jej umiestnenie spôsobovať horší prístup k iným častiam, alebo nebude pôsobiť rušivo na celkový dojem, práve vďaka grafickému zobrazeniu, môžete tomuto problému predísť.
Aj pri plánovaní bazéna sa môžete ľahko rozhodnúť, aký tvar, aká farba, alebo riešenie dlažby okolo neho budú vhodnejšie.
Pre vypracovanie vizualizácie je potrebné doložiť jednoduchý náčrt s vyznačenými rozmermi, najlepšie v pohľadoch, pôdorys a bočný pohľad. Výhodou sú aj fotografie, či už pozemku, alebo častí objektu, alebo priamo projektová dokumentácia.
3D Vizualizácia
Výrobné haly, stroje a prevádzky

Pre výrobcov a veľkopredajcov technologických zariadení, sériovo vyrábaných produktov, staviteľov prevádzkových hál a podobne, ponúkam vypracovanie 3D vizualizácie pre predbežné posúdenie a usporiadanie strojov a ich súčastí, prípadne kompletizovanie zostáv z komponentných výrobkov (napr. nábytkové súpravy, kuchynské linky, policové zostavy a podobne). Vymodelované komponenty sú podľa požiadavky zákazníka v jednoduchom, prípadne len v schématickom vyhotovení, alebo je možné vytvoriť objekt vo vernom priblížení k reálnemu stroju, či výrobku.
Od detailnej prepracovanosti sa odvíja aj cena za vizuálne spracovanie. Prvotné vypracovanie vrátane predprípravy komponentov na vkladanie je cenovo nákladnejšie, no pre ďalšie vizualizácie s rovnakými komponentmi odpadá potreba modelovania týchto súčastí, čo oproti prvotnému vyhotoveniu, samotné náklady výrazne zníži.
3D Vizualizácia
Kancelárie, výstavné plochy a obchodné priestory

Pri prestavbe, alebo úpravách prevádzkových priestorov je dôležité, správne navrhnúť rozloženie interiéru a posúdiť vhodnú polohu zariadení.
Vizualizácia v tomto prípade splní svoju úlohu a prípadné nedostatky, sa dajú riešiť ešte pred začatím stavebných prác.
Pri vypracovaných projektoch od architektov, ktoré bývajú často v tvare vrchného a bočného pohľadu je tiež výhodou, ak sa zákazník pozrie na predbežný 3D model prevádzky a lepšie sa zorientuje.
info@artstudiog.sk
www.artstudiog.sk
Návrat na obsah