Orientačný cenník - ART studio G

3D vizualizácie - Grafické práce - Webdesign
3D vizualizácie - Grafické práce - Webdesign
Prejsť na obsah
Orientačný cenník
  Vzhľadom k tomu, že každá z objednávok je individuálna a rovnako aj požiadavky klientov na náročnosť a rozdielnu detailnosť jednotlivých prác, je aj cena za tieto práce odlišná. Klient má možnosť vybrať si medzi sumou za prácu, ako za celok, alebo nechať určenie ceny hodinovou sadzbou. Na žiadosť klienta vypracujem predbežnú kalkuláciu ceny za kompletné požadované práce.
  Uvedený cenník má čisto orientačný charakter.
Svoje služby poskytujem ako živnostník a to na základe vystavovania faktúr za vykonané práce. Nie som platca DPH!

3D vizualizácie
ART studio G
Minimálna cena za celkovú vizualizáciu
100,00 Eur
Základná sadzba podľa celkovej plochy za každé podlažie (zahŕňa stavbu s priečkami a so zastrešením, názorné doplnenie prvkov interiéru a zariadenia z hotovej databázy)1,50 Eur / 1 m2
Podrobné doplnenie interiéru, alebo zariadenia (zahŕňa jednoduché objekty, ktoré je potrebné vymodelovať)
5,00 Eur / 1 m3
Jednoduché stavané oplotenie, brána, bránka, výplne.
5,00 Eur / 1 bm
Jednoduché doplnenie okolia a pozemku stavby do 100 m2
15,00 Eur
Následné neskoršie zmeny a úpravy vizualizácie sú účtované hodinovou sadzbou, prípadne dohodou
15,00 Eur / 1 hod.
info@artstudiog.sk
www.artstudiog.sk
Návrat na obsah